The non-compete clause

During the term of the employment agreement, many employees become familiar with business-sensitive information from their employer. For employers, it is often undesirable if the employee uses this information against the employer after the employment agreement has...

Het non-concurrentie- en relatiebeding

Tijdens het dienstverband raken veel werknemers bekend met bedrijfsgevoelige informatie van hun werkgever. Voor werkgevers is het vaak onwenselijk als de werknemer deze informatie na de beëindiging van het dienstverband tegen de werkgever gebruikt. Dit risico speelt,...