Check the purchase contract of your house carefully!

Your home is probably the most expensive purchase you will make in your lifetime. Because the amounts are high, the stakes are also high. Both for the buyer and the seller.  The purchase contract is therefore a very important document. After all, it determines what...

Check het koopcontract van uw woning goed!

Uw woning is vermoedelijk de duurste aankoop die u in uw leven doet. Doordat de bedragen hoog zijn, zijn ook de belangen groot. Zowel voor de koper als de verkoper.  Het koopcontract is dan ook een zeer belangrijk document. Dat bepaalt immers welke rechten...