Alle berichten in de categorie: Vastgoedrecht

De betalingsplicht voor de vertrokken huurder

Op grond van de wet is de echtgenoot of geregistreerde partner van een huurder van rechtswege medehuurder. Voorwaarde hiervoor is dat de woonruimte de echtgenoot of geregistreerde partner tot hoofdverblijf strekt. Hierbij is niet relevant of de huurovereenkomst voor...

Lees meer

(On)werkbare werkdagen in de bouw

In aannemingsovereenkomsten wordt over het algemeen vastgelegd binnen welke termijn de aannemer het werk (de bouw of verbouwing van een (bedrijfs)pand of woning) dient op te leveren. Vaak is die termijn niet gekoppeld aan een specifieke datum, maar aan een aantal...

Lees meer

De huurovereenkomst

De huurovereenkomst is een benoemde overeenkomst. Dat betekent dat deze een eigen, specifieke regeling in de wet kent. De algemene bepalingen van de huurovereenkomst zijn vastgelegd in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:201 BW e.v.), maar in een groot aantal...

Lees meer

Check het koopcontract van uw woning goed!

Uw woning is vermoedelijk de duurste aankoop die u in uw leven doet. Doordat de bedragen hoog zijn, zijn ook de belangen groot. Zowel voor de koper als de verkoper.  Het koopcontract is dan ook een zeer belangrijk document. Dat bepaalt immers welke rechten...

Lees meer

De vormerkung

Na de totstandkoming van de koopovereenkomst zijn partijen verplicht om de gemaakte afspraken na te komen. In dat kader is, onder meer, de verkoper gehouden om de woning op de afgesproken datum te leveren en de koper verplicht om de woning op die datum af te nemen (en...

Lees meer

De koop van een woning

Hoewel dit door de toenemende digitalisering (van internet, webshops, e-mails, SMS, WhatsApp en (andere) sociale media) steeds meer afneemt, komen nog steeds veel overeenkomsten mondeling tot stand, doordat de ene partij een aanbod doet en de andere partij dat aanbod...

Lees meer