Alle berichten in de categorie: Vastgoedrecht

Beperkte privacy voor deze huurder

Er zijn steeds meer “slimme” deurbellen en andere camera’s die (video)opnames maken van de buitenruimte. Sommige maken (ook) opnames van de buren. Veel mensen zien dit als een inbreuk op hun privacy. In beginsel levert zo’n inbreuk op de persoonlijke levenssfeer een...

Lees meer

De betalingsplicht voor de vertrokken huurder

Op grond van de wet is de echtgenoot of geregistreerde partner van een huurder van rechtswege medehuurder. Voorwaarde hiervoor is dat de woonruimte de echtgenoot of geregistreerde partner tot hoofdverblijf strekt. Hierbij is niet relevant of de huurovereenkomst voor...

Lees meer

(On)werkbare werkdagen in de bouw

In aannemingsovereenkomsten wordt over het algemeen vastgelegd binnen welke termijn de aannemer het werk (de bouw of verbouwing van een (bedrijfs)pand of woning) dient op te leveren. Vaak is die termijn niet gekoppeld aan een specifieke datum, maar aan een aantal...

Lees meer

De huurovereenkomst

De huurovereenkomst is een benoemde overeenkomst. Dat betekent dat deze een eigen, specifieke regeling in de wet kent. De algemene bepalingen van de huurovereenkomst zijn vastgelegd in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:201 BW e.v.), maar in een groot aantal...

Lees meer

De vormerkung

Na de totstandkoming van de koopovereenkomst zijn partijen verplicht om de gemaakte afspraken na te komen. In dat kader is, onder meer, de verkoper gehouden om de woning op de afgesproken datum te leveren en de koper verplicht om de woning op die datum af te nemen (en...

Lees meer