Alle berichten in de categorie: Procesrecht

The lawyer

Lawyer, advocate, attorney, barrister, solicitor en attorney at law. Het zijn allemaal Engelse en/of Amerikaanse (Engelstalige) temen die (naar het Nederlands) vaak vertaald worden als “advocaat”. Toch is dat niet (altijd) correct. Als voorbeeld wordt verwezen naar de...

Lees meer

Conservatoir beslag

Procederen doe je voor de knikkers, niet het spel. Het gaat immers niet om het vonnis (het oordeel van de rechter op papier), maar de uitkomst (de plicht of het verbod voor de wederpartij om iets te doen of laten). Aan een procedure zijn substantiële kosten verbonden....

Lees meer

De proceskostenveroordeling als sanctie

Wanneer de rechter uitspraak doet, kan hij één van de partijen in de proceskosten veroordelen. Als de rechter daartoe overgaat, wordt in de regel de in het ongelijk gestelde partij daartoe veroordeelt. Heel soms wordt de in het gelijk gestelde partij in de...

Lees meer

De onzinnigheid van strikte termijnen

Het nieuwe procesreglement voor civiele zaken is een vooruitgang, betoogt mr. Rob Zwanenberg. Maar rechters zouden best wat soepeler mogen zijn bij het verlenen van uitstel. Temeer daar ze zelf ook vaak voor vertraging zorgen. Dit artikel is gepubliceerd in...

Lees meer

Bij mediation geldt: horen, zien en zwijgen!

Partijen onderzoeken steeds vaker of hun geschil via mediation kan worden opgelost. Meestal wordt daarbij geheimhouding overeengekomen. Wij schreven daarover al in dit artikel. In de kwestie die leidde tot het vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van de...

Lees meer

Mediation

Mediation wordt steeds vaker ingezet voor de beslechting van geschillen. Aan die keuze kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. In de eerste plaats verloopt het in de regel sneller dan een gerechtelijke procedure. Tevens kan over het algemeen beter gestuurd...

Lees meer

Verstek en verzet

Een gedaagde kan een procedure niet vermijden door weg te blijven (of niet tijdig een advocaat zich te laten stellen). De procedure wordt dan buiten zijn of haar aanwezigheid voortgezet. Verstek verlening Indien de gedaagde niet in de procedure verschijnt, zal de...

Lees meer

Het kort geding

In een “normale” procedure heeft de rechter alle tijd en ruimte voor uitgebreid onderzoek naar de feiten. Hij kan, onder meer, een getuige onder ede horen en een deskundige inschakelen. Het gevolg hiervan is dat een bodemprocedure de nodige tijd in beslag neemt....

Lees meer