Recht van NU

Dé kennisbank over recht

 Kennisbank van topadvocaten

Meer inzicht in rechts-gebieden

Iedereen wordt geacht de wet te kennen. In de praktijk is dat echter volstrekt onmogelijk. De geldende wet- en regelgeving is daarvoor veel te omvangrijk en complex.

Wij hebben dan ook niet de illusie dat wij alles van het recht weten. Om die reden hebben wij ons gespecialiseerd, in het arbeidsrecht, het (zakelijke) contractenrecht, en het vastgoedrecht (o.a. bouw- en huurrecht), inclusief het procederen daarover. Met de informatie op deze website willen wij u graag wat meer inzicht geven over deze rechtsgebieden.*

Wanneer u nadere vragen hebt en/of bijstand zoekt bespreken wij graag wat wij voor u zouden kunnen betekenen. Wij nodigen u uit om daarvoor contact met ons op te nemen.

* Wij merken op dat elke kwestie anders is (althans kan zijn). Uw rechtspositie in een kwestie wordt dan ook bepaald door de specifieke omstandigheden van het geval. Ook wanneer een casus op deze kwestie grote gelijkenis vertoont met uw kwestie, biedt dat geen garanties. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Onze kennisartikelen

Op deze website vind je artikelen over de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht

Artikelen over Arbeidsrecht vind je hier. Van algemene artikelen over arbeidsovereenkomsten en ontslag tot actuele ontwikkelen op dit gebied.

De meest recente artikelen op dit gebied:

Soms omvat de Xella-verplichting toch een informatieplicht!

Als een werknemer voor 20 juli 2018 om beëindiging van de arbeidsovereenkomst, onder toekenning van de transitievergoeding, heeft gevraagd, kan een werkgever na die datum verplicht zijn om bij de werknemer te vragen of de werknemer alsnog tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst vragen. Wanneer de werkgever dat nalaat, kan hij schadeplichtig zijn. De schadevergoeding is dan gelijk aan het bedrag aan transitievergoeding dat de werknemer daardoor is misgelopen.

Een bonus mede dankzij werkgeversverklaringen

In principe kan een werknemer geen rechten ontlenen aan een werkgeversverklaring. Onder omstandigheden kan dit echter anders uitpakken. In zijn vonnis van 18 januari 2023 oordeelde de kantonrechter Breda dat de 13e maand – anders dan de werkgever betoogde – wel...

Contractenrecht

Artikelen over Contractenrecht vind je hier. Van algemene artikelen over het vastleggen van een overeenkomst en boetes tot actuele ontwikkelen op dit gebied.

De meest recente artikelen op dit gebied:

Vastgoedrecht

Van algemene artikelen over bouw-, koop-, huur- en burenrecht tot actuele ontwikkelingen op dit gebied.

De meest recente artikelen op dit gebied:

Dwangsommen voor huurders vanwege huisdieren

Met zijn vonnis heeft de kantonrechter Zwolle de huurders veroordeeld om de geluids- en stankoverlast van hun honden zoveel mogelijk te beperken. Onder meer moeten zij de ontlasting van hun honden voortaan binnen 15 minuten opruimen.

Procesrecht

Van algemene artikelen over het voorbereiden en voeren van procedures tot actuele ontwikkelingen op dit gebied.

De meest recente artikelen op dit gebied:

Meer weten over uw rechten?

Op zoek naar een ervaren, frisse advocaat die niets liever doet dan winnen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of via telefoon 040-3039136.