Recht van NU

Dé kennisbank over recht

Welkom

Meer inzicht in rechts-gebieden

Iedereen wordt geacht de wet te kennen. In de praktijk is dat echter volstrekt onmogelijk. De geldende wet- en regelgeving is daarvoor veel te omvangrijk en complex.

Wij hebben dan ook niet de illusie dat wij alles van het recht weten. Om die reden hebben wij ons gespecialiseerd, in het arbeidsrecht, het (zakelijke) contractenrecht, en het vastgoedrecht (o.a. bouw- en huurrecht), inclusief het procederen daarover. Met de informatie op deze website willen wij u graag wat meer inzicht geven over deze rechtsgebieden.*

Wanneer u nadere vragen hebt en/of bijstand zoekt bespreken wij graag wat wij voor u zouden kunnen betekenen. Wij nodigen u uit om daarvoor contact met ons op te nemen.

* Wij merken op dat elke kwestie anders is (althans kan zijn). Uw rechtspositie in een kwestie wordt dan ook bepaald door de specifieke omstandigheden van het geval. Ook wanneer een casus op deze kwestie grote gelijkenis vertoont met uw kwestie, biedt dat geen garanties.

Tevens moet u erop bedacht zijn dat het recht continue in beweging is. Wet- en regelgeving kan worden aangepast en uitspraken van rechters en juridische opvattingen en visies kunnen worden ingehaald door nieuwe uitspraken en opinies. 

Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

Het recht is de machtigste school der fantasie. Nooit heeft een dichter de natuur zo vrij geïnterpreteerd als een jurist de feiten. Jean Giraudoux (Franse schrijver, 1882-1944)

Onze kennisartikelen

Op deze website vind je artikelen over de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht

Artikelen over Arbeidsrecht vind je hier. Van algemene artikelen over arbeidsovereenkomsten en ontslag tot actuele ontwikkelen op dit gebied.

De meest recente artikelen op dit gebied:

Vakantieverlof op feestdagen

Er bestaat geen wettelijk recht om vrij te zijn op een nationale feestdag. In Nederland is dat in veel gevallen wel heel gebruikelijk. Feestdagen van andere geloven zijn niet 1 op 1 gelijk te stellen met Nederlandse algemeen erkende feestdagen, maar een werkgever mag een vakantieverzoek niet zomaar weigeren.

Overtreding van het anti-ronselbeding: boete, maar geen schadevergoedingsplicht

Wanneer een werknemer een anti-ronselbeding overtreedt, wordt hij in de regel een boete verschuldigd. De nieuwe werkgever kan, mits er sprake is van bijkomende omstandigheden, daarnaast schadeplichtig zijn. In deze kwestie werd de werknemer tot betaling van een (gematigde) boete veroordeeld, maar hoefde de nieuwe werkgever geen schadevergoeding te betalen, omdat niet was aangetoond dat de oud-werkgever schade geleden had.

Contractenrecht

Artikelen over Contractenrecht vind je hier. Van algemene artikelen over het vastleggen van een overeenkomst en boetes tot actuele ontwikkelen op dit gebied.

De meest recente artikelen op dit gebied:

Pasen zonder eieren?

De inkoper heeft niet bewezen dat de afspraken uit de overeenkomst van december 2021 nog van kracht zijn. Om die reden hoeft de legpluimveehouder geen eieren te leveren.

Vastgoedrecht

Van algemene artikelen over bouw-, koop-, huur- en burenrecht tot actuele ontwikkelingen op dit gebied.

De meest recente artikelen op dit gebied:

Procesrecht

Van algemene artikelen over het voorbereiden en voeren van procedures tot actuele ontwikkelingen op dit gebied.

De meest recente artikelen op dit gebied:

Meer weten over uw rechten?

Op zoek naar een ervaren, frisse advocaat die niets liever doet dan winnen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of via telefoon 040-3039136.