Recht van NU

Dé kennisbank over recht

 Kennisbank van topadvocaten

Meer inzicht in rechts-gebieden

Iedereen wordt geacht de wet te kennen. In de praktijk is dat echter volstrekt onmogelijk. De geldende wet- en regelgeving is daarvoor veel te omvangrijk en complex.

Wij hebben dan ook niet de illusie dat wij alles van het recht weten. Om die reden hebben wij ons gespecialiseerd, in het arbeidsrecht, het (zakelijke) contractenrecht, en het vastgoedrecht (o.a. bouw- en huurrecht), inclusief het procederen daarover. Met de informatie op deze website willen wij u graag wat meer inzicht geven over deze rechtsgebieden.*

Wanneer u nadere vragen hebt en/of bijstand zoekt bespreken wij graag wat wij voor u zouden kunnen betekenen. Wij nodigen u uit om daarvoor contact met ons op te nemen.

* Wij merken op dat elke kwestie anders is (althans kan zijn). Uw rechtspositie in een kwestie wordt dan ook bepaald door de specifieke omstandigheden van het geval. Ook wanneer een casus op deze kwestie grote gelijkenis vertoont met uw kwestie, biedt dat geen garanties. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Onze kennisartikelen

Op deze website vind je artikelen over de volgende rechtsgebieden:

Arbeidsrecht

Artikelen over Arbeidsrecht vind je hier. Van algemene artikelen over arbeidsovereenkomsten en ontslag tot actuele ontwikkelen op dit gebied.

De meest recente artikelen op dit gebied:

Contractenrecht

Artikelen over Contractenrecht vind je hier. Van algemene artikelen over het vastleggen van een overeenkomst en boetes tot actuele ontwikkelen op dit gebied.

De meest recente artikelen op dit gebied:

Vastgoedrecht

Van algemene artikelen over bouw-, koop-, huur- en burenrecht tot actuele ontwikkelingen op dit gebied.

De meest recente artikelen op dit gebied:

Procesrecht

Van algemene artikelen over het voorbereiden en voeren van procedures tot actuele ontwikkelingen op dit gebied.

De meest recente artikelen op dit gebied:

The lawyer

Lawyer, advocate, attorney, barrister, solicitor en attorney at law. Het zijn allemaal Engelse en/of Amerikaanse (Engelstalige) temen die (naar het Nederlands) vaak vertaald worden als “advocaat”. Toch is dat niet (altijd) correct. Als voorbeeld wordt verwezen naar de...

Meer weten over uw rechten?

Op zoek naar een ervaren, frisse advocaat die niets liever doet dan winnen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of via telefoon 040-3039136.