Alle berichten in de categorie: Arbeidsvoorwaarden

Vakantieverlof op feestdagen

Er bestaat geen wettelijk recht om vrij te zijn op een nationale feestdag. In Nederland is dat in veel gevallen wel heel gebruikelijk. Feestdagen van andere geloven zijn niet 1 op 1 gelijk te stellen met Nederlandse algemeen erkende feestdagen, maar een werkgever mag een vakantieverzoek niet zomaar weigeren.

Lees meer

Overgang van onderneming

Het levenslange dienstverband, waarbij de werknemer van zijn studie tot zijn pensioen voor dezelfde werkgever werkt, komt steeds minder voor. Veel werknemers hoppen tegenwoordig, al dan niet uit eigen wil, van baan naar baan. Ook aan de zijde van werkgevers vinden...

Lees meer

Geen finale kwijting wegens bedrog

Wanneer een werkgever en een werknemer het dienstverband in goed onderling overleg beëindigen, verlenen zij elkaar veelal finale kwijting. Daarmee wordt over en weer afstand gedaan van vorderingsrechten. Op die manier beogen partijen de samenwerking definitief en...

Lees meer

Aanpassing van de arbeidsomvang

Wanneer een werkgever en een werknemer een arbeidsovereenkomst aangaan, zullen over het algemeen ook afspraken worden gemaakt over het aantal uren dat de werknemer gaat werken. De werknemer is vervolgens verplicht om dat aantal uren te werken, terwijl de werkgever dat...

Lees meer