Alle berichten in de categorie: Bijzondere bedingen

Overtreding van het anti-ronselbeding: boete, maar geen schadevergoedingsplicht

Wanneer een werknemer een anti-ronselbeding overtreedt, wordt hij in de regel een boete verschuldigd. De nieuwe werkgever kan, mits er sprake is van bijkomende omstandigheden, daarnaast schadeplichtig zijn. In deze kwestie werd de werknemer tot betaling van een (gematigde) boete veroordeeld, maar hoefde de nieuwe werkgever geen schadevergoeding te betalen, omdat niet was aangetoond dat de oud-werkgever schade geleden had.

Lees meer

De ontbindende voorwaarde en de VOG

In het Munga-arrest van 6 maart 1992 heeft de Hoge Raad uitgesproken dat een ontbindende voorwaarde niet per definitie in strijd is met het gesloten ontslagsysteem. Daarmee kan de arbeidsovereenkomst op grond van zo'n bepaling automatisch eindigen, zonder dat...

Lees meer

Het concurrentiebeding bindt echt

Veel mensen tekenen een concurrentiebeding klakkeloos. Zij denken dat ze (toch) niet aan het concurrentiebeding kunnen worden gehouden. Dit is echter een misvatting, die verstrekkende gevolgen kan hebben. Het concurrentiebeding Om hun bedrijfsbelangen te beschermen,...

Lees meer

Het studiekostenbeding

Van werknemers wordt verwacht dat zij hun leven lang blijven leren. En van werkgevers wordt verwacht dat zij werken aan “employability”. Stilstand (ook op het gebied van kennis) leidt immers tot achterstand. De kosten van trainingen en cursussen zijn over het algemeen...

Lees meer

Het non-concurrentie- en relatiebeding

Tijdens het dienstverband raken veel werknemers bekend met bedrijfsgevoelige informatie van hun werkgever. Voor werkgevers is het vaak onwenselijk als de werknemer deze informatie na de beëindiging van het dienstverband tegen de werkgever gebruikt. Dit risico speelt,...

Lees meer

De proeftijd

Wanneer een werkgever en een werknemer voor het eerst een arbeidsovereenkomst met elkaar sluiten, kennen ze elkaar over het algemeen nog niet (goed). Een (soort van) testfase kan dan prettig zijn. De proeftijd Met een proeftijdbeding kunnen partijen vorm...

Lees meer