De proceskostenveroordeling als sanctie

Wanneer de rechter uitspraak doet, kan hij één van de partijen in de proceskosten veroordelen. Als de rechter daartoe overgaat, wordt in de regel de in het ongelijk gestelde partij daartoe veroordeelt. Heel soms wordt de in het gelijk gestelde partij in de...