Een bitcoin of de waarde van een bitcoin?

Hoewel een bitcoin (in Nederland) geen wettig betaalmiddel is, kunnen partijen overeenkomen dat in bitcoins wordt betaald. Wanneer de prestaties achteraf moeten worden teruggedraaid, maar de bitcoin in de tussentijd (flink) in waarde is gedaald, kan dat tot vervelende...

De akte en de bewijskracht daarvan

Een document dat is ondertekend zodat het, zo nodig, als bewijsmiddel kan dienen, wordt ook wel een akte genoemd. Wanneer de akte in de vereiste vorm en bevoegdelijk is opgemaakt door ambtenaren, bij voorbeeld een notaris of deurwaarder, spreekt men over een...