Nakoming bij verzuim

Na de totstandkoming van de overeenkomst zijn de contractspartijen jegens elkaar verplicht om de op zich genomen verplichtingen volledig en correct na te komen. In een ideale wereld zouden partijen hun toezeggingen altijd, onder alle omstandigheden, nakomen. De...