De wijziging van de rangorde van pandrechten

Ter bescherming van zijn verhaalsmogelijkheden kan een schuldeiser zekerheden bij zijn debiteur bedingen. Een derde (vaak de bestuurder van een B.V., dan wel een familielid daarvan) kan zich, bijvoorbeeld, hoofdelijk borg stellen. Ook kan een recht worden gevestigd...