De aanzegplicht

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. De werkgever hoeft deze dan ook niet op te zeggen, om het einde te bewerkstelligen. De aanzegplicht Wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan voor 6 maanden of langer én de...