Alle berichten in de categorie: Ontslagrecht

Soms omvat de Xella-verplichting toch een informatieplicht!

Als een werknemer voor 20 juli 2018 om beëindiging van de arbeidsovereenkomst, onder toekenning van de transitievergoeding, heeft gevraagd, kan een werkgever na die datum verplicht zijn om bij de werknemer te vragen of de werknemer alsnog tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst vragen. Wanneer de werkgever dat nalaat, kan hij schadeplichtig zijn. De schadevergoeding is dan gelijk aan het bedrag aan transitievergoeding dat de werknemer daardoor is misgelopen.

Lees meer

Ontslag* wegens hoesten

Tijdens de corona crisis waren veel mensen extra gespitst op de gezondheid. Niet alleen op de eigen gezondheid, maar ook op de gezondheid van anderen, zoals collega’s. In het geval van verkoudheidsklachten, werd in de meeste gevallen verwacht dat een werknemer zich...

Lees meer

Ontbinding wegens een trappende beweging

Een werknemer heeft recht op een veilige werkplek. Hij mag er dan ook vanuit gaan dat hij aan het einde van de werkdag weer veilig en ongeschonden naar huis kan. Dit geldt, wellicht, hoogstens niet voor (zogenoemde) risicoberoepen. Denk aan (bepaalde functies bij) de...

Lees meer

Het zakelijke e-mailaccount is (toch) privé

De meeste werknemers beschikken over een zakelijk e-mailadres bij hun werkgever. Veel werknemers zullen dit mailadres niet of nauwelijks gebruiken voor privézaken. Het is immers ter beschikking gesteld door de werkgever, voor zakelijke activiteiten. Sommigen zijn...

Lees meer

De aanzegplicht

De werkgever moet de werknemer met een tijdelijk dienstverband twee maanden voor de einddatum schriftelijk meedelen of en, zo ja, onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet.

Lees meer

Ontslag op staande voet

Wanneer een werkgever een werknemer op staande voet ontslaat, komt er per direct een einde aan de arbeidsovereenkomst. Geen loon en geen WW voor de werknemer Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Niet alleen zit de werknemer per direct zonder loon, maar...

Lees meer

De einddatum van de arbeidsovereenkomst

De precieze einddatum van de arbeidsovereenkomst kan cruciaal zijn. Meerdere (juridische) acties zijn namelijk aan die datum gekoppeld. Zo vervalt de bevoegdheid van de werknemer om een verzoekschrift in te dienen tot toekenning van een transitievergoeding “drie...

Lees meer

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst

In Nederland kennen we een gesloten ontslagstelsel. Daardoor kan een arbeidsovereenkomst alleen worden beëindigd voor zover dat in de wet geregeld is en/of aansluit bij het wettelijke systeem. Daarmee resteren echter nog steeds verschillende opties waarmee de...

Lees meer