Recht van nu 9 Arbeidsrecht 9 Ontslagrecht 9 Het slapende dienstverband 9 Geen transitievergoeding voor diepslapers

Geen transitievergoeding voor diepslapers

7 dec, 2021

In de Xella-uitspraak van 8 november 2019 heeft de Hoge Raad uitgesproken dat een werknemer met een slapend dienstverband in principe aanspraak heeft op een transitievergoeding. Voor meer informatie verwijzen wij u naar dit artikel.

Diepslapers

Omdat de loondoorbetalingsplicht van de werkgever in die zaak na 1 juli 2015 (de ingangsdatum van de WWZ) was geëindigd, rees de vraag of deze uitspraak van de Hoge Raad ook betrekking had op diep slapende dienstverbanden. Met “diepslapers” doelt men op dienstverbanden waarvan de loondoorbetalingsplicht van de werkgever wegens langdurige (104 weken, verlengd met een eventuele loonsanctie) ziekte van de werknemer reeds vóór 1 juli 2015 (de invoeringsdatum van de transitievergoeding) was geëindigd.

Enkele rechters kennen diepslapers een transitievergoeding toe

Inmiddels is dit meerdere malen aan een rechter voorgelegd, waarbij in sommige kwesties zelfs is doorgeprocedeerd tot aan het gerechtshof.

In enkele uitspraken is door rechters aangenomen dat werknemers met een diep slapend dienstverband aanspraak hebben op een transitievergoeding. Als voorbeeld wordt verwezen naar de beschikking van de kantonrechter Leeuwarden d.d. 21 februari 2020. Deze rechters zijn van oordeel dat de datum van 1 juli 2015 niet doorslaggevend kan zijn, omdat dit tot (onaanvaardbare) rechtsongelijkheid zou leiden. Aanvullend verwijzen zij vaak naar de overweging van de Hoge Raad uit de Xella-uitspraak dat de werkgever de transitievergoeding ook verschuldigd is wanneer hij deze niet volledig van het UWV terug kan ontvangen.

De meeste rechters kennen diepslapers geen transitievergoeding toe

De meeste rechters kennen werknemers met een diep slapend dienstverband echter geen transitievergoeding toe. Ter illustratie wordt verwezen naar de arresten van de gerechtshoven Arnhem-Leeuwarden d.d. 26 oktober 2020  en Amsterdam van 26 januari 2021. Zij verwijzen naar het feit dat de Hoge Raad in de Xella-uitspraak juist oordeelde dat de werkgever aan beëindiging van het dienstverband moest meewerken, onder betaling van de transitievergoeding, omdat hij deze vergoeding (grotendeels) vergoed kan krijgen van het UWV.

Het oordeel is nu aan de Hoge Raad

Hoewel er voor werknemers met een diep slapend dienstverband zeker argumenten (en daarmee kansen) zijn om aanspraak te maken op een transitievergoeding, lijkt een dergelijke vordering (vooralsnog) niet kansrijk. Aangezien deze materie nog niet aan de Hoge Raad is voorgelegd, is het wachten tot het moment dat een werkgever of werknemer om een doorslaggevend oordeel van de Hoge Raad verzoekt.

Update per 14 februari 2022: inmiddels is deze rechtsvraag door een werknemer voorgelegd aan de Hoge Raad. In haar conclusie van 11 februari 2022 heeft Procureur-Generaal (P-G) mr. R.H. de Bock geadviseerd dat diepslapers aanspraak zouden moeten krijgen op een transitievergoeding.

Update per 17 november 2022: met zijn arrest van 11 november 2022 (Ammerlaan) heeft de Hoge Raad uitgesproken dat diepslapers, net als semi-diepslapers en verlate slapers, een beroep toekomt op de Xella-regel. Deze uitspraak wordt in dit artikel nader toegelicht.

Vragen?

Hebt u een diep slapend dienstverband en wilt u aanspraak maken op een transitievergoeding of hebt u een werknemer met een diep slapend dienstverband die een transitievergoeding claimt? Onze advocaten die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht bespreken graag met u wat wij voor u kunnen betekenen.