Het studiekostenbeding

Van werknemers wordt verwacht dat zij hun leven lang blijven leren. En van werkgevers wordt verwacht dat zij werken aan “employability”. Stilstand (ook op het gebied van kennis) leidt immers tot achterstand. De kosten van trainingen en cursussen zijn over het algemeen...