Een bouwkavel (ver)koop je mondeling

Schriftelijke vastlegging is een constitutief vereiste voor het tot stand komen van de koopovereenkomst van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan, wanneer de koper een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep...

(On)werkbare werkdagen in de bouw

In aannemingsovereenkomsten wordt over het algemeen vastgelegd binnen welke termijn de aannemer het werk (de bouw of verbouwing van een (bedrijfs)pand of woning) dient op te leveren. Vaak is die termijn niet gekoppeld aan een specifieke datum, maar aan een aantal...