Klaag op tijd, want… te laat is te laat!

Wanneer een gebrekkig product geleverd wordt, heeft de schuldeiser, meerdere opties. Hij kan, bijvoorbeeld, herstel, vervanging of schadevergoeding vorderen. Om aanspraak te kunnen maken op dergelijke rechten, dient hij zijn ongenoegen tijdig te hebben geuit. Dit...