Een bouwkavel (ver)koop je mondeling

Schriftelijke vastlegging is een constitutief vereiste voor het tot stand komen van de koopovereenkomst van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan, wanneer de koper een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep...

Check het koopcontract van uw woning goed!

Uw woning is vermoedelijk de duurste aankoop die u in uw leven doet. Doordat de bedragen hoog zijn, zijn ook de belangen groot. Zowel voor de koper als de verkoper.  Het koopcontract is dan ook een zeer belangrijk document. Dat bepaalt immers welke rechten...