Klaag op tijd, want… te laat is te laat!

Wanneer een gebrekkig product geleverd wordt, heeft de schuldeiser, meerdere opties. Hij kan, bijvoorbeeld, herstel, vervanging of schadevergoeding vorderen. Om aanspraak te kunnen maken op dergelijke rechten, dient hij zijn ongenoegen tijdig te hebben geuit. Dit...

De klachtplicht

Een prestatie (een geleverde dienst of product) behoort aan de overeenkomst te voldoen. Wanneer dat niet het geval is, hebt u als schuldeiser diverse opties. Om aanspraak te kunnen maken op deze rechten, dient u uw ongenoegen echter tijdig tegenover de schuldenaar te...