De akte en de bewijskracht daarvan

Een document dat is ondertekend zodat het, zo nodig, als bewijsmiddel kan dienen, wordt ook wel een akte genoemd. Wanneer de akte in de vereiste vorm en bevoegdelijk is opgemaakt door ambtenaren, bij voorbeeld een notaris of deurwaarder, spreekt men over een...

De koop van een woning

Hoewel dit door de toenemende digitalisering (van internet, webshops, e-mails, SMS, WhatsApp en (andere) sociale media) steeds meer afneemt, komen nog steeds veel overeenkomsten mondeling tot stand, doordat de ene partij een aanbod doet en de andere partij dat aanbod...