De klachtplicht

Een prestatie (een geleverde dienst of product) behoort aan de overeenkomst te voldoen. Wanneer dat niet het geval is, hebt u als schuldeiser diverse opties. Om aanspraak te kunnen maken op deze rechten, dient u uw ongenoegen echter tijdig tegenover de schuldenaar te...

De aanzegplicht

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. De werkgever hoeft deze dan ook niet op te zeggen, om het einde te bewerkstelligen. De aanzegplicht Wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan voor 6 maanden of langer én de...

Ontslag op staande voet

Wanneer een werkgever een werknemer op staande voet ontslaat, komt er per direct een einde aan de arbeidsovereenkomst. Geen loon en geen WW voor de werknemer Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Niet alleen zit de werknemer per direct zonder loon, maar...