Het retentierecht

Als een debiteur zijn verplichtingen niet nakomt, mag een schuldeiser zijn eigen verplichtingen opschorten. Wanneer hij een zaak (een tastbaar object) van de debiteur onder zich heeft, is hij bevoegd de afgifte daarvan op te schorten. Indien de schuldeiser dit laatste...

De wijziging van de rangorde van pandrechten

Ter bescherming van zijn verhaalsmogelijkheden kan een schuldeiser zekerheden bij zijn debiteur bedingen. Een derde (vaak de bestuurder van een B.V., dan wel een familielid daarvan) kan zich, bijvoorbeeld, hoofdelijk borg stellen. Ook kan een recht worden gevestigd...