Het studiekostenbeding

Van werknemers wordt verwacht dat zij hun leven lang blijven leren. En van werkgevers wordt verwacht dat zij werken aan “employability”. Stilstand (ook op het gebied van kennis) leidt immers tot achterstand. De kosten van trainingen en cursussen zijn over het algemeen...

Het non-concurrentie- en relatiebeding

Tijdens het dienstverband raken veel werknemers bekend met bedrijfsgevoelige informatie van hun werkgever. Voor werkgevers is het vaak onwenselijk als de werknemer deze informatie na de beëindiging van het dienstverband tegen de werkgever gebruikt. Dit risico speelt,...

De proeftijd

Wanneer een werkgever en een werknemer voor het eerst een arbeidsovereenkomst met elkaar sluiten, kennen ze elkaar over het algemeen nog niet (goed). Een (soort van) testfase kan dan prettig zijn. De proeftijd Met een proeftijdbeding kunnen partijen vorm...